ΙΣΤΟΡΙΑ

Τρεις τρόποι να μάθω ιστορία: 1. Πώς να μαθαίνω Ιστορία (Κ1-3)

2. Κ4- Κ8 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

3. Κ 10 -11 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

4. Κ13 Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

5. Κ14 Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑ

6. Κ15 – Κ16 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

7. Κ18 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΒΑΡΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

8. Κ19-Κ22 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

10. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κ23-32