Τα είδη των κύριων προτάσεων ως προς το περιεχόμενο και την ποιότητά τους

προτάσεων ως προς το περιεχόμενο και την ποιότητα

διαδραστικό φύλλο εργασίας: https://www.liveworksheets.com/qy1506197pj