ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Γ1. ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ -δακρύζω

Γ2. ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ κυβερνώ

Γ3. ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ- γιατρεύομαι

Γ4. ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ -προηγούμαι test

δέχομαι ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ

διορθώνω ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ

επικαλούμαι ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ

ξεχνιέμαι ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ

συνεννοούμαι ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ

φυλάγομαι ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ

 

Αφήστε μια απάντηση