ΓΛΩΣΣΑ

1. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 2ης ΕΝΟΤΗΤΑ

3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 4ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

4. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 6ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

5. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 7ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

6. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 9ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

7. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 10ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

8. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 11ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

9. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΗΨΗΣ 13ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

10. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 15ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

11. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 16ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

2. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ

Α1. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Α2. ΕΙΔΗ ΚΥΡΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Α3. ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Γ1. ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ -δακρύζω

Γ2. ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ κυβερνώ

Γ3. ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ- γιατρεύομαι

Γ4. ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ -προηγούμαι test

δέχομαι ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ

διορθώνω ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ

επικαλούμαι ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ

ξεχνιέμαι ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ

συνεννοούμαι ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ

φυλάγομαι ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ

Β1. ΑΝΩΜΑΛΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

Β2. ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ ύς-ιά-ί

 

 

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων