ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ – ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3Ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ- ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ 1

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕ 10, 100, 1.000

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΠΗΛΙΚΟ

Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ -1

ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΤΕΡΩΝΥΜΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ 4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ