Σπουδαίοι ζωγράφοι – Wassily Kandinsky

 

Δημιουργίες με έμπνευση τους ομόκεντρους κύκλους του Kandinsky