Θέματα από την ιστορία της Δ΄ τάξης

1. «Ο ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ -Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» 2. «Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΚΑΙ Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΜΥΚΑΛΗΣ»