Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (Απόσπασμα από το βιβλίο της Πηνελόπης Δέλτα Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ)

… Οι άνθρωποι, που κάθουνταν στα ευλογημένα εκείνα μέρη της Γαλιλαίας, ήταν χωρικοί απλοί, γενναίοι και φιλόπονοι… ήταν ευγενικοί, φιλόξενοι, ήρεμοι, χαρούμενοι. Τέχνη και γράμματα δεν ήξευραν, μα … η…