ΓΛΩΣΣΑ

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

Ένα βιβλίο που αποτελείται από 4 μέρη και με παιγνιώδη τρόπο προσεγγίζει τα 24 γράμματα του ελληνικού αλφάβητου με:

  • 24 Φύλλα εργασίας για καθένα από τα γράμματα του αλφάβητου
  • καρτέλες με τα 24 γράμματα και εικόνες
  • επιπλέον εικόνες για τη φάση εμπέδωσης κάθε γράμματος
  • ζωγραφιές  κ.ά.

Το βιβλίο: ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟΛήψη αρχείου