Τρίτη, 5/12/2023

ΓΛΩΣΣΑ φύλλο εργασίας: Η ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ (χρόνοι- αύξηση - ορθογραφία) ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ: δένω- δέστε, κρύβω- κρύψτε, αγαπώ- αγαπήστε, χτυπώ- χτυπήστε ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ: δένομαι- δεθείτε, κρύβομαι κρυφτείτε, αγαπιέμαι- αγαπηθείτε, χτυπιέμαι- χτυπηθείτε…