Πέμπτη, 2/2/23

ΓΛΩΣΣΑ επαναληπτικό 10ης ενότητας ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κεφάλαιο 3.34: ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ Διαβάζω και Μαθαίνω το χρωματισμένο πλαίσιο στο ΒΜ. Μελετώ τα λυμένα παραδείγματα και κάνω τον αυτοέλεγχό μου. Διαδραστικό φύλλο εργασίας: http://users.sch.gr/elekyr/?p=1812 Λύνω και στο ΤΕ μόνο τις ασκήσεις και τα προβλήματα που περιέχονται στο διαδραστικό φύλλο εργασίας επαναλαμβάνοντας την ίδια μέθοδο επίλυσης. ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΙΑ – ΑΒΙΑ  […]