Τρίτη, 24/1/23

ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 – ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ «Οικιακές… παγίδες για παιδιά» ορθογραφία τις λέξεις που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο από το ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 10ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Διαβάζω τη θεωρία (μελισσούλες) στις σελίδες 76 και 78. Αντιγράφω στο πρόχειρο: Λύνω στο ΒΜ τις ασκήσεις: 5,  7, και 10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κεφάλαιο 3.31: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ  Διαβάζω και Μαθαίνω το […]