Δευτέρα, 23/1/23

ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 – ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ «Δρόμο παίρνω… δρόμο αφήνω!» ανάγνωση τα κείμενα: «ΚΙΝΗΣΗ ΣΩΣΤΗ» και «ΚΙΝΗΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ» ορθογραφία τις λέξεις που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο από το ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 10ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ασκήσεις 1 και 2 (προφορικά), άσκηση 3α  Διαδραστικό φύλλο εργασίας: ΟΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ: http://users.sch.gr/elekyr/?p=1712 ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΩΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ: http://users.sch.gr/elekyr/?p=1726 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κεφάλαιο 3.30: ΛΟΓΟΣ ΔΥΟ ΜΕΓΕΘΩΝ http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2186/Mathimatika_ST-Dimotikou_html-empl/index3_30.html […]