Τετάρτη, 18/1/23

ΑΓΩΓΗ 2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενότητα Α΄: Κράτος και πολίτευμα Κεφάλαιο 4ο: Οι λειτουργίες της κρατικής εξουσίας (σελίδα 48–50) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Η Αγία Γραφή, ένα θεόπνευστο και διαχρονικό βιβλίο (σελ. 43 – 45)