Τρίτη, 17/1/2023

ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 – ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ «Με λένε Σόνια» ανάγνωση όλο το κείμενο ορθογραφία τις λέξεις που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο από το ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 10ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ασκήσεις 1 και 5 Διαβάζω και μαθαίνω στην «μελισσούλα»: Ποια ρήματα λέγονται μεταβατικά και ποια αμετάβατα; Ποια είναι τα μονόπτωτα και ποια τα δίπτωτα ρήματα; Ποιο λέγεται άμεσο και ποιο […]