Τετάρτη, 11/1/23

ΑΓΩΓΗ 2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτομο και η πολιτεία Ενότητα Α΄: Κράτος και πολίτευμα Κεφάλαιο 3ο: Το Δημοκρατικό Πολίτευμα (σελίδα 45) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Η Αγία Γραφή, ένα θεόπνευστο και διαχρονικό βιβλίο Η Αγία Γραφή, ένα θεόπνευστο και διαχρονικό βιβλίο  (σελ. 41 – 42)