Δευτέρα, 5/12/2022

ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 6: Η ζωή σε άλλους τόπους (Στο ΤΕ) άσκηση 1 (παραγωγή γραπτού λόγου – επιχειρηματολογώντας) άσκηση 3 (αιτιολογικές προτάσεις) άσκηση 4 (τοπικοί προσδιορισμοί) άσκηση 5 (λεξιλόγιο) άσκηση 6 (κατανόηση κειμένου – περιγραφή) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κεφάλαιο 20ο Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης 1. Διαβάζω και Μαθαίνω στο ΒΜ: ποιο πηλίκο εκφράζει κάθε κλάσμα πώς […]