Ενδοσχολική επιμόρφωση

by Eleni- liveworksheets -medium

Τα διαδραστικά (on line) φύλλα εργασίας LIVEWORKSHEETS

Τι είναι και πώς αξιοποιούνται παιδαγωγικά τα διαδραστικά φύλλα εργασίας;

Πώς μπορεί να εργαστεί ένας/μία μαθητής/τρια σ΄ ένα διαδραστικό φύλλο εργασίας;

 

Ενδοσχολική επιμόρφωση – LIVEWORKSHEΕTS  (αρχείο power point)Λήψη αρχείου

 

LIVEWORKSHEETS Οδηγίες για μαθητές

https://youtu.be/XJX37OX56x0