Δευτέρα, 23/5/2022

ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 15: Τηλεόραση http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2001/Glossa_E-Dimotikou_html-empl/index3_15.html κεφ. Τηλεόραση και διαφήμιση ανάγνωση: όλο το κείμενο ασκήσεις στο ΒΜ: άσκ. 6 (προφορική προετοιμασία) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: https://www.liveworksheets.com/oa3043786vl ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ: τις λέξεις των ασκήσεων 1 και 2 του φύλλου εργασίας ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: https://www.liveworksheets.com/ub659984qe Στο ΤΕ: ασκήσεις 2 και 3, πρόβλημα 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 4η θεματική ενότητα: Αναγνωρίζοντας και διορθώνοντας […]