Τρίτη, 7/12/2021

ΓΛΩΣΣΑ

Επαναληπτικές ασκήσεις ενότητας 4: Τα ζώα που ζουν κοντά μας

https://www.liveworksheets.com/gt2697933ip

(Την επόμενη φορά θα γράψουμε το επαναληπτικό της ενότητας.)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ισοδυναμία κλασμάτων – Απλοποίηση κλασμάτων (στο ΤΕ)

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2282/Mathimatika_E-Dimotikou_html-empl/index-3_16.html

Στο ΤΕ ασκήσεις 1, 2 και 3 και πρόβλημα 1

διαδραστικό φύλλο εργασίας: https://www.liveworksheets.com/ju1178832qh

ΑΓΩΓΗ

Κεφάλαιο 7 – Είναι και δική μου δουλειά;

ΙΣΤΟΡΙΑ

Tο βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2178/Istoria_E-Dimotikou_html-empl/index3.html

 

Αφήστε μια απάντηση