Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

3/6/2021

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΜΒΑΔΟ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2186/Mathimatika_ST-Dimotikou_html-empl/index6_65.html

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: https://www.liveworksheets.com/hi665121mo

ΙΣΤΟΡΙΑ

Επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία και την Κρήτη

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2188/Istoria_ST-Dimotikou_html-empl/index4_3.html

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: https://www.liveworksheets.com/ue1770057lc