Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

2/6/2021

ΓΛΩΣΣΑ

Μουσείο Αφής: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2005/Glossa_ST-Dimotikou_html-empl/index3_04.html

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: https://www.liveworksheets.com/pp1874358xt

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΗΚΟΣ ΚΥΚΛΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: https://www.liveworksheets.com/sk665065ao

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η βασιλεία του Γεωργίου Α’ – ο Χαρίλαος Τρικούπης

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2188/Istoria_ST-Dimotikou_html-empl/index4_2.html

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: https://www.liveworksheets.com/kn1753689hy