Δημοσιευμένο στην κατηγορία on line μαθήματα, ανακοινώσεις τάξης, εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Τετάρτη, 21/4/2021 (τηλεμαθήματα)

Γλώσσα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΠΑΣΧΑ

Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος (1867 – 1951) είναι ένας  πολύ σπουδαίος Έλληνας λογοτέχνης.  Αν και το λογοτεχνικό έργο του απευθύνεται κυρίως σε μεγάλους, ο Ξενόπουλος αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς του στα παιδιά. Για πολλές δεκαετίες αρθρογραφούσε σε παιδικά περιοδικά και με τα κείμενά του διαπαιδαγωγούσε ευχάριστα τα ελληνόπουλα, αναλύοντας ποικίλα θέματα της πολιτιστικής, της κοινωνικής και της σχολικής ζωής.

Τα κείμενα  «Παιδικό Πάσχα» και «Τα κόκκινα αυγά» είναι δικά του άρθρα.

Διάβασε το άρθρο του Γρ. Ξενόπουλου, «Παιδικό Πάσχα», στο οποίο  γίνεται αναφορά σε ήθη και έθιμα της Ανάστασης  στη Ζάκυνθο.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΣΧΑ : http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2005/Glossa_ST-Dimotikou_html-empl/index3_02.html

Στη συνέχεια διάβασε στο Ανθολόγιο το κείμενο,  «Τα κόκκινα αυγά»:http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-Dimotikou_html-empl/index07_07.html

Συγκέντρωσε πληροφορίες για πασχαλινά έθιμα από περιοδικά ή βιβλία ή από το διαδίκτυο ή από διηγήσεις μεγαλύτερων και γράψε ένα πασχαλινό έθιμο του τόπου μας ή άλλου τόπου στο διαδραστικό φύλλο εργασίας που ακολουθεί.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: https://www.liveworksheets.com/si1816457jh

Γεωγραφία

κεφ. 37 και 38:

α) Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Αφρικής:http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2272/Geografia_ST-Dimotikou_html-empl/indexD_37.html 

β) Οι κάτοικοι και τα κράτη της Αφρικής: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2272/Geografia_ST-Dimotikou_html-empl/indexD_38.html

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: https://www.liveworksheets.com/cp1818329jq