Δημοσιευμένο στην κατηγορία on line μαθήματα, ανακοινώσεις τάξης, εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Τρίτη, 20/4/2021 (τηλεμαθήματα)

γλώσσα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΠΑΣΧΑ

Mεγάλη Παρασκευή – Aι γενεαί πάσαι

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2005/Glossa_ST-Dimotikou_html-empl/index3_02.html

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεγάλη Παρασκευή – Ο Επιτάφιος Θρήνος:

https://www.liveworksheets.com/sd1816436sb

 μαθηματικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

https://www.liveworksheets.com/so427475zm