Δημοσιευμένο στην κατηγορία on line μαθήματα, εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Πέμπτη, 8/4/2021 (τηλεμαθήματα)

Μαθηματικά

Γεωμετρικά σχήματα πολύγωνα:

https://www.liveworksheets.com/ur1783862mm

ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΑ – ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

https://www.liveworksheets.com/jl479407un

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΛΕΥΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΕΞΑΓΩΝΟΥ (με τη βοήθεια ενός κύκλου)

άσκηση για το τετράδιο:

Σχεδίασε στο τετράδιό σου ένα ισόπλευρο τρίγωνο και ένα κανονικό εξάγωνο με τη βοήθεια ενός κύκλου.

Θρησκευτικά

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ανακαλύπτοντας τα κείμενα της Καινής Διαθήκης

Τα σύμβολα των  ΕυαγγελιστώνΛήψη αρχείου

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

https://www.liveworksheets.com/vt1772735pv

Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον (κεφ.1, στ. 1-11)Λήψη αρχείου