Δημοσιευμένο στην κατηγορία on line μαθήματα, εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Τετάρτη, 7/4/2021 (τηλεμαθήματα)

Γλώσσα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Κινηματογράφος – Θέατρο

  1. Το επίθετο ο πολύς, η πολλή, το πολύ

https://www.liveworksheets.com/gd742557uj

  1. Επίθετα σε –ης, -ης, -ες

https://www.liveworksheets.com/df1431160ml

μαθηματικά

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

https://www.liveworksheets.com/ei707821oc

Γεωγραφία

Κεφάλαιο 35: Τα κράτη της Ασίας

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2272/Geografia_ST-Dimotikou_html-empl/indexD_35.html

Ασκήσεις στο ΤΕ

https://www.liveworksheets.com/ed701617nb