Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

26/2/2021

ΓΛΩΣΣΑ

Επαναληπτικές ασκήσεις στα είδη των προτάσεων και στη σύνδεση των προτάσεων: https://www.liveworksheets.com/gc637517jl

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Βρίσκω την τελική τιμή σε προβλήματα με ποσοστά: https://www.liveworksheets.com/df1638724nk

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου

Φύλλο εργασίας: https://www.liveworksheets.com/ct1502533mo