Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

24/2/2021

ΓΛΩΣΣΑ

Πρέπει να φανώ γενναίος

Μαθαίνω:

(στο Τετράδιο Εργασιών έγιναν: άσκ.  3/σελ.19. 9και 10/σελ.25, άσκ.11/σελ. 26)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: https://www.liveworksheets.com/zn1616625zz

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

https://www.liveworksheets.com/it1621170ht

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Το κλίμα της Ευρώπης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: https://www.liveworksheets.com/aa1460985re

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

(σελ. 43 – 45)

Τι σημαίνει η λέξη «Διαθήκη»;

Η Παλαιά Διαθήκη – Η Καινή Διαθήκη

Η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής