Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

23/2/2021

ΓΛΩΣΣΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: https://www.liveworksheets.com/rf1619550lv

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Η έννοια του ποσοστού: https://www.liveworksheets.com/sx1616484vf

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ο κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης

Οροσειρές – Πεδιάδες

Ποτάμια – Λίμνες

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (οριζόντιος και κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης)

https://www.liveworksheets.com/ub1625532ix