Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

22/2/2021

ΓΛΩΣΣΑ

Ενότητα 11: Συγγενικές σχέσεις – Ώρες με τη μητέρα μου

  • Ανάγνωση το απόσπασμα της Οδύσσειας «Συνάντηση Τηλέμαχου -Οδυσσέα»
  • Εργασίες  2 και 5  στο Τ.Ε. (σελ. 18 και 21)
  • φύλλο εργασίας: https://www.liveworksheets.com/jn1620260od