Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

22/1/2021

ΓΛΩΣΣΑ

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ – ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (θεωρία και ασκήσεις)

https://www.liveworksheets.com/vg1518455rv

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Από τους λόγους στις αναλογίες – Σταυρωτά γινόμενα (θεωρία και ασκήσεις)

https://www.liveworksheets.com/qd1501733nf