Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

19/1/2021

ΓΛΩΣΣΑ

Τα είδη των κύριων προτάσεων ως προς το περιεχόμενο και την ποιότητά τους

https://www.liveworksheets.com/qy1506197pj

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ο λόγος δύο μεγεθών

https://www.liveworksheets.com/zi1499829mp

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Η κατανομή  του πληθυσμού στη Γη

(Τ.Ε. άσκηση 1)