Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

18/1/2021

ΓΛΩΣΣΑ: (Γραμματική από την ενότητα «Συσκευές»)

Η ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ (σχηματισμός και ορθογραφία) – Η ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

Μαθαίνω:

Η προστακτική είναι η έγκλιση που φανερώνει προσταγή, παράκληση και ευχή.

  • Έλα εδώ αμέσως . (προσταγή)
  • Φέρε μου λίγο νερό, σε παρακαλώ. (παράκληση)
  • Έχε την ευχή μου! (ευχή)

Τρεις χρόνοι έχουν προστακτική:

Ο Ενεστώτας (γράφε)

Ο Αόριστος ( γράψε) 

Ο Παρακείμενος (έχε γραμμένο)

Προσέχω…

1. Στην παθητική φωνή του Αορίστου η κατάληξη της προστακτικής του πληθυντικού γράφεται πάντα με -ει .

Π.χ.: δεθείτε, κρυφτείτε, πλεχτείτε, δροσιστείτε, αγαπηθείτε.

2. Στα ρήματα όμως της β’ συζυγίας (σε όσα δηλαδή τονίζονται στη λήγουσα, π.χ. αγαπώ, κυβερνώ και νικώ),

στην ενεργητική φωνή, η προστακτική του Αορίστου γράφεται με .

Π.χ. αγάπησε – αγαπήστε, κυβέρνησε – κυβερνήστε, νίκησε – νικήστε.

Η ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ – Η ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

Τα ρήματα που αρχίζουν από σύμφωνο, στον Αόριστο και τον Παρατατικό παίρνουν πριν από το θέμα ένα -ε-, το οποίο ονομάζεται αύξηση (π.χ. παίζω – έπαιζα). Κάποια ρήματα αντί για -ε- παίρνουν -η- (π.χ. θέλω – ήθελα).

1. Η αύξηση διατηρείται μόνο όταν τονίζεται.

Π.χ. έπαιξα, έπαιξες, έπαιξε, παίξαμε, παίξατε, έπαιξαν.

Σε σύνθετα ρήματα με πρώτο συνθετικό πρόθεση η αύξηση μπαίνει ανάμεσα στην πρόθεση και το ρήμα (π.χ. δια + σώζω = διασώζω, ενώ στον Αόριστο διέσωσα,

μετά + φέρω = μεταφέρω και στον Αόριστο μετέφερα).

2. Η αύξηση παραμένει μόνο στην Οριστική!

ενεστώτας αόριστος
Οριστική Προστακτική Οριστική Προστακτική
καταστρέφεις κατάστρεφε κατέστρεψες κατάστρεψε
καταγγέλλεις κατάγγελλε κατήγγειλες κατάγγειλε

ΕΦΑΡΜΟΖΩ

LIVEWORKSHEETS: Η ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

https://www.liveworksheets.com/uj1503304gn