Δημοσιευμένο στην κατηγορία on line μαθήματα, εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Παρασκευή, 18/12/2020 (τηλεμαθήματα)

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κεφάλαιο 4: Οι Κλέφτες και οι Αρματολοί

ψηφιακό σχολικό βιβλίο:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2188/Istoria_ST-Dimotikou_html-empl/index2_4.html

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  1. Τι ήταν οι κλέφτες στα χρόνια της τουρκοκρατίας;
  2. Τι γνωρίζετε για τους αρματολούς;
  3. Πώς ζούσαν οι κλέφτες;
  4. Ποια ήταν η προσφορά των κλεφτών στον αγώνα του Γένους;

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

https://www.liveworksheets.com/hx1258854vh

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

https://www.liveworksheets.com/qn1417231ri

Αφήστε μια απάντηση