Δημοσιευμένο στην κατηγορία on line μαθήματα, εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Τρίτη, 24/11/2020 (πρόγραμμα τηλεμαθημάτων)

ΓΛΩΣΣΑ

1. Επανάληψη σε συντακτικές έννοιες

Γραμματική Ε & Στ (Μελετώ τις έννοιες στο βιβλίο της Γραμματικής και συμπληρώνω το διαδραστικό φύλλο εργασίας. Οι σελίδες του βιβλίου αναφέρονται μέσα στο φύλλο εργασίας.)

  • Μεταβατικά, αμετάβατα και συνδετικά ρήματα.
  • Το κατηγορούμενο
  • Δίπτωτα ρήματα, άμεσο και έμμεσο αντικείμενο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

https://www.liveworksheets.com/kq1380738fd

2. Προετοιμασία για τη γραμματική της 5ης ενότητας

Τα είδη των προτάσεων ως προς τη δομή τους:

https://www.liveworksheets.com/dr1320644rz

Ορθογραφικές καταλήξεις στα ρήματα (-ται, -τε)

https://www.liveworksheets.com/ug1313794dk

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

   

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

https://www.liveworksheets.com/ju1178832qh

Αφήστε μια απάντηση