ΚΛΑΣΜΑΤΑ 1 (on line μαθήματα)

  • Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ
  • ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
  • ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ
  • ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
  • ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ

 

Ο αριθμός που δηλώνει το μέρος ενός «όλου»  ονομάζεται κλάσμα.

Το κλάσμα σχηματίζεται από δύο φυσικούς αριθμούς, τον αριθμητή και τον παρονομαστή, που χωρίζονται μεταξύ τους από την κλασματική γραμμή.

Το κλάσμα με αριθμητή το 1 λέγεται κλασματική μονάδα.

Πολλές κλασματικές μονάδες μαζί δημιουργούν τους κλασματικούς αριθμούς.

ΚΛΑΣΜΑΤΑ – ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΚΑΙ  ΜΕΙΚΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΖΩ

Κάνω κλικ στον σύνδεσμο ή στην εικόνα και εφαρμόζω όσα έμαθα.

https://www.liveworksheets.com/ja998193ig