Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

4/11/2020

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών: Μαθαίνω τα πλαίσια στο ΒΜ. Στο ΤΕ άσκηση 4 και πρόβλημα 1

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Οι κλιματικές ζώνες της γης

Στο ΤΕ δραστηριότητες 2 και 3

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Πώς έβλεπε ο κόσμος τους πρώτους χριστιανούς – Δυσκολίες και προβλήματα καθώς οι κοινότητες μεγάλωναν – Ο Πρωτομάρτυρας Στέφανος