Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

21/10/2020

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Έγινε επανάληψη των κεφαλαίων 1 – 7 . Συμπληρώθηκε στο σχολείο το φύλλο εργασίας:  προετοιμασία για το επαναληπτικό 1α.

Αύριο, 22/10/2020,  θα γράψουμε το επαναληπτικό των παραπάνω κεφαλαίων.

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μελετήσαμε το υλικό που δημιούργησαν και παρουσίασαν μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας το σχολικό έτος 2012-13, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Μακεδονίας.

Η Ε΄ τάξη του σχολείου μας, τότε, εκπόνησε ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο: Η ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ – «ΣΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ». Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος και κατά τη διάρκεια όλου του σχολικού έτους, τα παιδιά διάβασαν μέσα στην τάξη τις 600 περίπου σελίδες του βιβλίου της Πηνελόπης Δέλτα «Στα Μυστικά του Βάλτου». Έγραψαν περιλήψεις για όλο το βιβλίο, το εικονογράφησαν και παρουσίασαν σε όλο το σχολείο τα ένδοξα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα.

Η μελέτη της παραπάνω εργασίας έγινε για να προσεγγίσουμε μέσα στην τάξη το θέμα της περίληψης (ΓΛΩΣΣΑ) και για να κατανοήσουμε σε βάθος ιστορικά γεγονότα που ήδη έχουμε προσεγγίσει στο μάθημα της Ιστορίας της Στ΄ τάξης (ΙΣΤΟΡΙΑ).

Για την επόμενη φορά (Παρασκευή 23/10/2020) σε ένα μικρό κείμενο περίπου 10 σειρών κάθε παιδί θα γράψει στο πρόχειρο τι άκουσε, τι είδε και τι ένιωσε κατά τη μελέτη του παραπάνω υλικού.

Τα βίντεο που παρακολούθησαν τα παιδιά: