Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

15/10/2020

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαίρεση με δεκαδικό πηλίκο:

https://www.liveworksheets.com/ni1149690ej

Η διαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς:

https://www.liveworksheets.com/hv1150059ep

ΙΣΤΟΡΙΑ

Επανάληψη στα ίδια κεφάλαια:

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ – ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ

Αφήστε μια απάντηση