Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

13/10/2020

ΓΛΩΣΣΑ

Ορθογραφία από το φύλλο εργασίας 9Γ. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Προαιρετικά διαδραστικά φύλλα εργασίας – Προετοιμασία για την Ευκλείδια Διαίρεση

1. Κάθετη διαίρεση με μονοψήφιο διαιρέτη – Οι όροι της Διαίρεσης:

2.  Εισαγωγή στον τύπο της Ευκλείδιας Διαίρεσης: