Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

7/10/2020

ΓΛΩΣΣΑ

ENOTHTA KATOIKIA : «Κύριε, μας ενοχλείτε…»

Στο ΒΜ οι ασκήσεις 6α, β και γ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 9. αρχαιόκλιτα θηλυκά σε –ης και –ος

Το παραπάνω φύλλο εργασίας διαδραστικό: https://www.liveworksheets.com/us1234078nt

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΛΑ ΤΑ ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ!!

Στο ΒΜ:

  • οι δραστηριότητες 1 και 2
  • οι εφαρμογές 1 και 2 και 
  • Eρωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση

Διαδραστικό φύλλο εργασίας (το στέλνω εκ νέου για επανάληψη στους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις με 10, 100, 1000 και 0,1 / 0,01 / 0,001): https://www.liveworksheets.com/zt995588tt

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Επανάληψη στην 1η ενότητα: «Η γη ως ουράνιο σώμα»

φύλλο εργασίας: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ – Η ΓΗ ΩΣ ΟΥΡΑΝΙΟ ΣΩΜΑ

αυτοέλεγχος και διόρθωση: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Τόποι λατρείας των πρώτων χριστιανών