Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

29/9/2020

ΓΛΩΣΣΑ

1. Το σπίτι μου (Κωστής Παλαμάς)

ΕΡΓΑΣΙΑ1 : Γράφω στο πρόχειρο ένα ποίημα του Κ. Παλαμά και προετοιμάζω την απαγγελία του, για να το παρουσιάσω την επόμενη φορά στην τάξη μου.

Ποιήματα του Κωστή Παλαμά ΕΔΩ!

Το σπίτι του ποιητή Καβάφη

ΕΡΓΑΣΙΑ 2 : Βρίσκω το ποίημα του Καβάφη «Ιθάκη». Το γράφω στο πρόχειρο, προετοιμάζω την απαγγελία του, για να το παρουσιάσω την επόμενη φορά στην τάξη.

Ποιήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη ΕΔΩ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

κεφάλαιο 3: Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

ΜΑΘΑΙΝΩ:

Στο ΒΜ έγιναν: εφαρμογή 1 και 2, ερωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση

Στο ΤΕ έγιναν: ασκήσεις 1, 2, 3 και προβλήματα 1 και 2

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ο άξονας και η περιστροφή της Γης − Ημέρα και Νύχτα

Η περιφορά της Γης − Οι εποχές

Μάθημα στην e class: https://eclass.sch.gr/modules/units/?course=9160084200&id=607248