Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

22/9/2020

ΓΛΩΣΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2

Διαδραστικό φύλλο εργασίας: https://www.liveworksheets.com/rf1198054si

Ανάγνωση: το κείμενο από το Ανθολόγιο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

κεφ. 2 : Δεκαδικοί αριθμοί

ΒΜ: εφαρμογή 1 και 2 / ερωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση

ΤΕ: ασκ.1, 2, 3, 4 και πρόβλ. 1

Εργασία : ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΩ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ: https://www.liveworksheets.com/ex595247zn

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε – Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

Περίληψη ενότητας (Σύντομη αναφορά στα κεφάλαια της ενότητας – χρονική γραμμή)

Η ΕΝΟΤΗΤΑ Ε ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: