Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

18/9/2020

ΓΛΩΣΣΑ

Στο ΒΜ, στο κείμενο της σελίδας 10:

  1. Αριθμώ τις παραγράφους του κειμένου
  2. Γράφω έναν τίτλο στο πλάι (πλαγιότιτλο) σε κάθε παράγραφο

Στη σελίδα 11 συμπληρώνω την άσκηση 1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΕ – Έγιναν στο σχολείο στη σελίδα 7 και 8 οι ασκήσεις 1, 2, 3, 4 και το πρόβλημα 1

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προσπαθήστε να συνδεθείτε στην e class και στα διαθέσιμα μαθήματα της Στ΄τάξης.