Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

16/9/2020

ΓΛΩΣΣΑ

ΤΕ σελ. 11,  άσκηση 4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαδραστικό φύλλο εργασίας: «Οι αριθμοί ως το 1.000.000»: https://www.liveworksheets.com/jc1048668al

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διαδραστικά Φύλλα Εργασίας (Τι είναι; Πώς λειτουργούν; Τι προσφέρουν;)