ΟΙ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ – ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (pdf και διαδραστικά φύλλα εργασίας)

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟ LearningApps ΔΙΑΒΑΖΩ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ https://learningapps.org/watch?v=po1c1eesk20 ΓΡΑΦΩ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ https://learningapps.org/watch?v=pzb941tnj20 ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΩ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ https://learningapps.org/watch?v=ppgi7wujc20 ΑΞΙΑ ΘΕΣΗΣ ΨΗΦΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ https://learningapps.org/display?v=p2mbibjaj20 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ PDF - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ…