Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

27/2/2020

ΓΛΩΣΣΑ

Μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης του βιβλίου «Ο Ορφέας και οι νταήδες με τα κίτρινα ποδήλατα«, μετά από όλα όσα συζητήσαμε και γράψαμε για τον σχολικό εκφοβισμό, παρουσιάσαμε στην τάξη τα συναισθήματα που μας δημιούργησε το βιβλίο και τις σκηνές του που μας συγκίνησαν και τις ζωγραφίσαμε. (φύλλο εργασίας συναισθήματα- Ο Ορφέας και οι νταήδες με τα κίτρινα ποδήλατα)

Αξιολογώντας στη συνέχεια το σχέδιο εργασία μας, συμπληρώσαμε το ανώνυμο ερωτηματολόγιο (παρατηρητής ή θύμα- Τι κάνω;). Επεξεργαστήκαμε όλοι μαζί στην τάξη τα αποτελέσματα της μικρής μας έρευνας και συζητήσαμε για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε «μια τάξη που ενδιαφέρεται«.

Το επόμενο σχέδιο εργασίας μας θα έχει τίτλο «Δημιουργώντας μία τάξη που ενδιαφέρεται«. Θα καλύψει ώρες Γλώσσας, Ευέλικτης Ζώνης και Αισθητικής Αγωγής. Θα ξεκινήσει στις 3/3/2020. Στο πλαίσιο του νέου σχεδίου εργασίας πήραμε για να διαβάσουμε στο σπίτι το βιβλίο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου «Στη φωλιά του Νίκου»

ΜΕΛΕΤΗ

Ενέργεια, τροφή ζωή (άσκηση 1)