Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

20/2/2020

ΓΛΩΣΣΑ

Έγινε παρουσίαση του βιβλίου «Ο Ορφέας και οι νταήδες με τα κίτρινα ποδήλατα» (e book) του συγγραφέα – εκπαιδευτικού Μερκούριου Αυτζή.

Tο βιβλίο θα αντικαταστήσει την ενότητα της Γλώσσας «Άνθρωποι και μηχανές».

Η γραμματική της ενότητας που αντικαθίσταται, η παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου και γενικά όλα όσα αφορούν στη Γλώσσα θα γίνουν μέσα από το παραπάνω λογοτεχνικό κείμενο και μέσα από φύλλα εργασίας της δασκάλας της τάξης.

Μετά την παρουσίαση του βιβλίου έγινε στο σχολείο το φύλλο εργασίας ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΥΝΑΤΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ολοκληρώθηκε το φύλλο εργασίας ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ