10/2/2020

ΓΛΩΣΣΑ

Δόθηκε το φύλλο εργασίας ΤΟ ΜΙΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ  (κατανόηση και απόδοση κειμένου, χωρισμός κειμένου σε παραγράφους).

Την επόμενη φορά θα γράψουμε επαναληπτικό στην κατανόηση και απόδοση κειμένου και το  χωρισμό κειμένου σε παραγράφους.

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕ: Δραστηριότητες Ανασκόπησης σελίδα 33.