Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

5/2/2020

ΓΛΩΣΣΑ

«Αξέχαστα γενέθλια» (ανάγνωση 9ορθογραφία) / ΤΕ άσκ. 6, σελ. 11

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Πολλαπλασιασμοί διψήφιων

(Λύνω τους 4 πρώτους πολλαπλασιασμούς στο φύλλο εργασίας ΚΑΘΕΤΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ ΜΕ ΔΙΨΗΦΙΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

(Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών)

Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος- Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος